Open Monumentendag Breda

9. Hotel Nassau

De Nieuwstraat is één van de oudste straten van Breda. Al op de oudste plattegronden van Breda, zoals het stratenplan van 1350, komt “De Nieuwe Strate” voor. De Nieuwstraat is hiermee een van de kernstraten in het historische Breda. Achter de Nieuwstraat bevond zich de eerste omwalling van de stad, welke werd voltooid in 1410.

Op dit terrein tussen “De Nieuwe Strate” en de stadsomwalling, welke in handen was van de invloedrijke familie Bruheze, ontstond de locatie voor de bouw van een drietal hofhuizen, waarin adellieden woonden, die allen op hun manier verbonden waren met het nabijgelegen Kasteel van Breda en hun bewoners.

Het eerste huis, Nieuwstraat 21 bleef lang eigendom van de familie Bruheze. Pas bij de doorverkoop in 1539 aan Lambrecht, Heer van Waelwijc, krijgt het huis zijn huidige naam Huis Waelwijk. De naam Bruheze wordt wel verbonden met de middelste hofwoning, nu Nieuwstraat 23, ondanks dat het laatste familielid Bruheze in 1585 vertrekt als eigenaar. Het huidige Huis Bruheze krijgt pas tussen 1820 en 1840 haar huidige bouwvorm.

De meeste historiek gaat uit naar Nieuwstraat 25. Al in 1371 wordt het aldaar gevestigde huis door Jan van Polanen III, Heer van Breda, gekocht. Na enkele generaties van zonen en bastaardzonen vererfde het huis in 1508 aan Adriana van Nassau, die met hofedelman en schout Dirk van Assendelft getrouwd was. Vanaf circa 1530 is Huis Assendelft de naam. Het torentje achter dit huis is nog authentiek, de rest van het huidige pand is midden 16e eeuws.

DE ORDE DER FRANCISCANESSEN

De verrijzenis van de Neogotische kapel.

In 1805 wordt Huis Assendelft gekocht door de Parochie van Heilige Anthonius, om er in 1806 een Rooms Katholiek Weeshuis te vestigen. In 1849 vestigt zich de Orde der Franciscanessen in Huis Assendelft, wat zij hernoemden tot “Het Liefdegesticht”. In 1903 begonnen de zusters met de nieuwbouw op het naastgelegen terrein van de voormalige zeepmakerij. Zij laten hier een Neogotische kapel en de bakstenen uitbreiding van het Liefdegesticht verrijzen. In 1934 bouwden de zusters van de Franciscanessen hun imperium verder uit met de aankoop van Huis Bruheze op nummer 23. De laatste uitbreiding vond plaats in 1950, wanneer de zusters ook Huis Waelwijk aankopen en zij het complex haar huidige basisvorm geven.

BREDASE HISTORIE IN ERE HERSTELD

De zusters, die de Nieuwstraat pas in 1991 verlieten, braken al hun panden door. Zo creëerden ze het onmogelijke labyrint dat nog steeds achter de gesloten gevelwand schuilgaat. Na hun vertrek wordt het complex in 1992 bestemd voor studentenhuisvesting en kleine bedrijvigheid. Vanaf 2003 staat dit uit vijf Rijksmonumenten bestaande klooster leeg totdat op 19 augustus 2013 het complex gekocht wordt door de huidige eigenaar. De restauratie begint en Hotel Nassau Breda is officieel geboren op 2 mei 2016.


Nieuwstraat 21 - 29 (Centrum) | Zondag 11.00 - 17.00 uur

Activiteiten bij Hotel Nassau

Mijn programma

(0) Items toegevoegd

Legenda

  • InformatiepuntInformatiepunt
  • Minder goed toegankelijkMinder goed toegankelijk
  • Eten & drinkenEten & drinken
  • Rondleiding, lezing, vertellerRondleiding, lezing, verteller
  • Muziek, theater en dansMuziek, theater en dans
  • Ook leuk voor kinderenOok leuk voor kinderen

Informatie

Centrum 
Grote Markt, voor het Stadhuis

Zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 uur

Enkele monumenten en activiteiten zijn niet toegankelijk voor mindervaliden. Dit is aangegeven met een icoontje.
Toegankelijkheid
Neem de fiets, deze kun je op vele plaatsen gratis parkeren in een openbare fietsenstalling.
Het programmaboekje is vanaf half augustus gratis af te halen bij onder andere het Stadskantoor, de VVV’s, de Grote Kerk, de bibliotheken en de deelnemende monumenten. 
Of download het programmaboekje via deze website (klik hier)
ERfgoedweb Breda Goed voorbereid op stap? Ontdek meer op Erfgoedweb.
Hofhuizen Nieuwstraat / Grand Hotel Nassau
Het klooster aan de Nieuwstraat vormt een herinnering aan het Rijke Ro...
Bouwwerken
Adellijke woningen
Adellijke woningen 1350 tot heden
De komst van de Nassaus trok weer adel en andere lokale potentaatjes ...
Bouwwerken