Open Monumentendag Breda

Over Open Monumenten Dagen Breda

Web-Grote-Kerk-OMDBreda.jpg

Open Monumenten Dagen Breda wordt georganiseerd om inwoners èn bezoekers te verbinden met en bewust te maken van de waarde van Bredase(*) monumenten en het daaraan verbonden culturele erfgoed. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het behoud van het Bredase culturele erfgoed van maatschappelijk en economisch belang is en dat we dit willen doorgeven aan volgende generaties.

Open Monumenten Dagen Breda zorgt voor een ontmoeting tussen verleden, heden en toekomst en stelt inwoners èn bezoekers (uit alle bevolkingsgroepen en van alle generaties) in staat zich in te leven in het verleden van haar omgeving waardoor zij zich meer bewust wordt van de eigen identiteit; zowel cultureel, als ook sociaal, politiek en economisch. 

Op deze manier wil Open Monumenten Dagen Breda verbindingen tot stand brengen tussen de mensen onderling en de mensen in relatie tot hun omgeving. Dit zorgt voor trots, identiteitsversterking en sociale cohesie waardoor Breda een ontmoetingsplek is waar wederzijdse herkenning en acceptatie van verschillen mogelijk is. 

Een aantrekkelijke stad die met haar rijkdom en diversiteit aan (im)materiële erfgoed niet alleen van groot cultureel belang is, maar zo ook een concurrentievoordeel voor toerisme en zakelijke ontwikkeling biedt.

Door inwoners èn bezoekers in aanraking te laten komen/verbinden met de waarde van het Bredase (im)materiele erfgoed worden deze als de belangrijkste ambassadeurs van de stad direct betrokken bij de omgang en het behoud van haar erfgoed.


(*) Daar waar Breda/stad staat wordt de gemeente Breda genoemd, dus de stad inclusief de omringende dorpen.

Mijn programma

(0) Items toegevoegd

Informatie

I.v.m. deze aangepaste editie - panden blijven gesloten - is er dit jaar geen informatiepunt op de Grote Markt. 

Enkele monumenten en activiteiten zijn niet toegankelijk voor mindervaliden. Dit is aangegeven met een icoontje.
Toegankelijkheid
Neem de fiets, deze kun je op vele plaatsen gratis parkeren in een openbare fietsenstalling.
I.v.m. deze aangepaste editie - panden blijven gesloten - is er dit jaar geen programmaboekje gemaakt.