Open Monumentendag Breda
Thema 2021

Thema 2021

18/05/2021

Mijn monument is jouw monument

Het thema 2021 richt zich op inclusiviteit in allerlei vormen. Denk aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking , culturele diversiteit en diversiteit qua leeftijd. Om ons te voorzien van tips en ideeën heeft het landelijk bureau een inspiratiedocument opgesteld. 

 In het ‘Handbook on the European Heritage Days (EHD) for National Coordinators and Stakeholders’ wordt door de EHD voor elk jaar het overkoepelend thema benoemd waarbij het verzoek aan alle deelnemende landen is om dit thema te hanteren. Voor 2021 is het thema ‘Inclusive heritage’ (inclusief erfgoed) met als ondertitel ‘Heritage for everyone’ (erfgoed voor iedereen) gedefinieerd. De Nederlandse invulling hiervan is geworden 'Mijn monument is jouw monument'. 
 In principe past elk monumentaal gebouw in dit thema; want in elk gebouw hebben mensen gewoond, gewerkt, geleefd. Die verhalen willen we zichtbaar maken. Specifieker kan je denken aan: 

1. Religieus erfgoed > denk aan kerken, moskeeën, hindoetempels en betrek lokale geloofsgemeenschappen
2. Beladen erfgoed > denk aan plekken en gebouwen waar mensen uitgesloten werden (bv WOII erfgoed of erfgoed dat linkt aan het koloniale verleden van Nederland)
3. Plekken waar mensen hun reizen starten en culturen elkaar ontmoeten > denk aan bootterminals en treinstations 
4. Plekken waar wetten worden gemaakt en uitgevoerd, waar groepen door die wetten (nationaal en lokaal) genoodzaakt werden hun leven anders te leiden of waar mensen woonden/werkten die streden voor de gelijke behandeling van groepen mensen > de Tweede Kamer, Provinciegebouwen, gemeentehuizen, gerechtshoven, gevangenissen, koloniën van Weldadigheid, armenhofjes, dienstwoningen
5. Plekken van samenkomst waar iedereen gelijk is: cafés, restaurants, pleinen, speel- en volkstuinen, plekken waar gesport wordt/werd, dierentuinen, zwembaden, scholen en begraafplaatsen. 

 Meer inspiratie over het thema vind je in dit inspiratiedocument.Mijn programma

(0) Items toegevoegd

Informatie

I.v.m. deze aangepaste editie - panden blijven gesloten - is er dit jaar geen informatiepunt op de Grote Markt. 

Enkele monumenten en activiteiten zijn niet toegankelijk voor mindervaliden. Dit is aangegeven met een icoontje.
Toegankelijkheid
Neem de fiets, deze kun je op vele plaatsen gratis parkeren in een openbare fietsenstalling.
I.v.m. deze aangepaste editie - panden blijven gesloten - is er dit jaar geen programmaboekje gemaakt.