Open Monumentendag Breda

Sponsors

Open Monumenten Dagen Breda
Open Monumenten Dagen Breda wordt in opdracht van de gemeente Breda georganiseerd om het publiek/inwoners van Breda te verbinden met en bewust te maken van de waarde van Bredase monumenten en het daaraan verbonden culturele erfgoed. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het behoud van het Bredase culturele erfgoed niet alleen van cultureel, maar ook van maatschappelijk én economisch belang is en dat we dit willen doorgeven aan volgende generaties. Breda is door haar rijkdom en diversiteit aan (im)materiële erfgoed een aantrekkelijke stad wat een concurrentievoordeel voor toerisme en zakelijke ontwikkeling biedt.

Groot bereik
De betrokkenheid binnen Breda voor de Open Monumentendagen is groot. Zo stellen er gemiddeld zo’n 30-40 monumentale lokaties gratis hun deuren open voor het publiek en zijn er zeel veel culturele partijen die hier tijdens dit weekend gratis een gevarieerd cultureel aanbod laten zien. Daarnaast kunnen de Open Monumentendagen gelukkig ook rekenen op vele enthousiaste vrijwilligers die deze dagen mede tot een succes maken. Open Monumenten Dagen Breda is een goed voorbeeld van de nieuwe stadsslogan: ‘Breda brengt het samen’. Deze samenwerking en het enthousiasme voor Open Monumentendagen Breda vertaalt zich direct naar hoge bezoekersaantallen (27.000 in 2017 en 33.450 in 2018), waardoor we als Breda in de top 3 staan van drukst bezochte gemeenten tijdens het Open Monumenten weekend. 

Voor de editie van 2019 zijn we op zoek naar sponsors
Om ook het bedrijfsleven in Breda te laten profiteren van het grote bereik van Open Monumentendagen, willen we u in de gelegenheid stellen Open Monumenten Dagen Breda te sponsoren. Dit levert u o.a. een direct voordeel op het gebied van goodwill, naams- bekendheid en promotie. 

Uit een langlopend onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen en data-analysebedrijf MIcompany is gebleken dat. Nederlandse bedrijven die maatschappelijk investeren, wekken sympathie en hebben 7% meer loyale klanten die na twee jaar nog klant zijn. Door de hoge bezoekersaantallen groeit tevens uw naamsbekendheid (van lokaal tot (inter)nationaal) en is een brede verspreiding van uw product/dienst gewaarborgd. U verstevigt daarnaast uw binding met Breda.

Waar we uw sponsorgeld voor nodig hebben
Uw sponsorbijdrage stelt ons in staat om de programmering van Open Monumenten Dagen Breda te blijven vernieuwen en versterken om zo nog meer bezoekers naar Breda te trekken en nog meer mensen in aanraking te laten komen met de Bredase monumenten en het daaraan verbonden culturele erfgoed zodat we ons mooie Breda voor deze en komende generaties kunnen behouden.

Sponsormogelijkheden
We kunnen u diverse sponsormogelijkheden bieden. Neemt u gerust contact met ons op om te bespreken op welke manier u een bijdrage kan leveren aan Open Monumenten Dagen Breda. 

Contact opnemen
We zijn er van overtuigd dat Open Monumentendagen Breda voordelen voor uw bedrijf kan bieden. Wilt u Open Monumenten Dagen Breda sponsoren? We gaan graag met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken! 
Lidwien@stroomevents.nl | (06) 51 39 98 62
Annelies@zoolies.nl | (06) 20 27 80 44 


Mijn programma

(0) Items toegevoegd

Informatie

I.v.m. deze aangepaste editie - panden blijven gesloten - is er dit jaar geen informatiepunt op de Grote Markt. 

Enkele monumenten en activiteiten zijn niet toegankelijk voor mindervaliden. Dit is aangegeven met een icoontje.
Toegankelijkheid
Neem de fiets, deze kun je op vele plaatsen gratis parkeren in een openbare fietsenstalling.
I.v.m. deze aangepaste editie - panden blijven gesloten - is er dit jaar geen programmaboekje gemaakt.