Open Monumentendag Breda

. Tentoonstelling Begijnen in Europa

Op zaterdag en zondag tussen 11.00 - 17.00u tentoonstelling “Begijnen in Europa” in de Begijnenzaal. Ontdek waar de Begijnen in Europa zaten, waar de begijnen hebben overleefd en waar in deze tijd nieuwe begijnhoven ontstaan.Catharinastraat 23-81 (Centrum) | Begijnenzaal | Zaterdag en zondag 11:00 – 17.00 uur

Lees meer

Weinig keuze Tot ver in de twaalfde eeuw was er voor vrouwen geen mogelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen. Wanneer een vrouw haar ouderlijk huis verliet kon zij kiezen tussen een huwelijk met een man of een levenslang verblijf in een klooster.

Koos de vrouw voor het huwelijk, dan verloor zij het vrije beheer over haar eigen vermogen en viel vervolgens onder de voogdij van haar man. Dit principe gold in Nederland nog tot 1956. Pas in dat jaar schafte de regering de Wet Handelingsonbekwaamheid voor gehuwde vrouwen af.

Besloot de vrouw te kiezen voor het verblijf in een klooster, dan eiste de ‘gelofte van armoede’ van haar dat zij al haar bezittingen in eigendom aan dat klooster overdroeg. Deze regel geldt in kloosters overigens nog tot op de huidige dag.

Een derde weg In het derde kwart van de twaalfde eeuw werd een nieuwe keuzemogelijkheid geïntroduceerd. Alleenstaande vrouwen organiseerden zich. Zolang zij alleenstaand waren bleven zij de vrije beschikking over hun eigen vermogen behouden. Zij bleven op de eerste plaats verantwoordelijk voor zichzelf maar namen daarnaast ook verantwoordelijkheid voor elkaar. Deze juffrouwen gingen als buurvrouwen bij elkaar wonen en regelden de organisatie van hun leven zélf terwijl zij ook steeds vrij bleven om de gemeenschap te verlaten.

Gezonde vrouwen verrichtten betaald werk; jonge vrouwen werden goed opgeleid; voor arme vrouwen werden voorzieningen getroffen; zieke en oudere vrouwen werden verzorgd; doden werden begraven. Zo’n gemeenschap ontwikkelde een eigen cultuur waarin iedere vrouw persoonlijk bijdroeg aan de sociale voorzieningen. In het huidige Nederland en België noemde men de vrouwen die zich deze levensvorm eigen maakten begijn.

Voor deze gemeenschappen van begijnen ontstonden in de dertiende eeuw ook eigen gebouwencomplexen in de vorm van een besloten woon-hof dat iedere avond met een poort werd afgesloten. Omdat godsdienst in die tijd voor iedereen een belangrijke rol speelde beschikten deze Begijnhoven ook over een eigen kerk met begraafplaats. Niet zelden groeiden de begijnhoven uit tot complete, zelfvoorzienende wijken binnen een stad waarin honderden vrouwen woonden. Het hoogste aantal van ruim 1500 vrouwen die tegelijkertijd op een hof woonden werd in het midden van de zestiende eeuw gehaald door het Begijnhof van Mechelen.

Locatie

Mijn programma

(0) Items toegevoegd

Legenda

  • InformatiepuntInformatiepunt
  • Minder goed toegankelijkMinder goed toegankelijk
  • Eten & drinkenEten & drinken
  • Rondleiding, lezing, vertellerRondleiding, lezing, verteller
  • Muziek, theater en dansMuziek, theater en dans
  • Ook leuk voor kinderenOok leuk voor kinderen

Informatie

Centrum 
Grote Markt, voor het Stadhuis

Zaterdag en zondag 10.00 - 17.00 uur

Enkele monumenten en activiteiten zijn niet toegankelijk voor mindervaliden. Dit is aangegeven met een icoontje.
Toegankelijkheid
Neem de fiets, deze kun je op vele plaatsen gratis parkeren in een openbare fietsenstalling.
Het programmaboekje is vanaf 16 augustus gratis af te halen bij onder andere het Stadskantoor, de VVV’s, de Grote Kerk, de bibliotheken en de deelnemende monumenten. 
Of download het programmaboekje hier.