Open Monumentendag Breda

5.3. St. Catharinakerk

De Catharinakerk is gebouwd in de periode 1836-1838 en bestaat thans 183 jaar. In de 200 jaar voor deze kerk bestond was Nederland een protestantse natie. De Bredase begijnen kerkten, bij hoge uitzondering, in die periode onder persoonlijke bescherming van de Prins van Oranje in een zogenaamde huiskerk in de zuidvleugel van het hof. In de periode dáárvoor kerkten de begijnen in de kapel aan de zuidzijde van het hof, thans bekend als Waalse Kerk.

De Catharinakerk is een zogenaamde Waterstaatkerk en bevat enkele elementen, waaronder het hoogaltaar (zonder opbouw) en het orgel, die ouder zijn dat dit gebouw en mee werden overgebracht uit de huiskerk. De glas-in-lood ramen zijn ontworpen door Jos. Kuypers, de zoon van de beroemde architect. De meeste bezittingen van deze kerk zijn door begijnen geschonken. Een aantal namen van begijnen werden opgenomen in rozetten in de glas-in-loodramen.
Catharinastraat 23 - 81 (Centrum) ǀ Zaterdag 12.00 - 16.00 uur

Lees meer

Sinds de Bataafse Republiek in 1796 de scheiding tussen kerk en staat afkondigde, verbeterde de positie van de Katholieke Kerk in Nederland. In het begin van de negentiende eeuw was het in beperkte mate weer mogelijk om nieuwe kerken te bouwen. Echter, Koning Willem I had bij Koninklijk Besluit van 1824 bepaald dat geen nieuwe kerken gebouwd mochten worden zonder voorafgaande Koninklijke goedkeuring. Begin maart 1836 ontving de pastoor van het Begijnhof, pastoor Van Zon, het Koninklijk Besluit dat hem toestemming verleende een nieuwe kerk te bouwen. Dit moest echter wel gebeuren onder toezicht van een hoofdingenieur van het Ministerie van Waterstaat, waarbij de kosten volledig door het Begijnhof werden gedragen. Deze neoclassicistische kerk, toegewijd aan de heilige Catharina van Alexandrië, werd ontworpen door A. van der Aa en op 25 juli 1838 plechtig gewijd.

Activiteiten bij St. Catharinakerk

Mijn programma

(0) Items toegevoegd

Legenda

  • InformatiepuntInformatiepunt
  • Minder goed toegankelijkMinder goed toegankelijk
  • Eten & drinkenEten & drinken
  • Rondleiding, lezing, vertellerRondleiding, lezing, verteller
  • Muziek, theater en dansMuziek, theater en dans
  • Ook leuk voor kinderenOok leuk voor kinderen

Informatie

De informatiestand is zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur en is te vinden op de Grote Markt voor het Stadhuis. Enkele monumenten en activiteiten zijn niet toegankelijk voor mindervaliden. Dit is aangegeven met een icoontje.
Toegankelijkheid
Neem de fiets, deze kun je op vele plaatsen gratis parkeren in een openbare fietsenstalling.
Er is dit jaar geen fysiek programmaboekje gemaakt. Alle informatie is terug te vinden op de website. In het weekend van 11 en 12 sept is de laatste actuele informatie te vinden op Facebook @openmonumentendagbreda. 

Wel is er een magazine uitgebracht. Download het hier